• Over Frans Boulanger

Over Frans Boulanger

 

Al op 14 – 15 jarige leeftijd openbaarde zich bij Frans Boulanger de belangstelling voor antiek en kunst. Vanaf toen werd hij fervent bezoeker van antiek- en kunstmarkten, rommelmarkten en brocantes. Deze interesse groeide met de jaren en wel zodanig dat hij na zijn dertigste het besluit nam om, naast zijn normale dagtaak, de veeleisende studie voor beëdigd taxateur van antiek en inboedelgoederen te volgen en met succes af te ronden.

Sinds 1951 was het afleggen van dat examen de eis om lid te kunnen worden van de Federatie TMV. In het kader van de door de overheid gewenste deregulering van het bedrijfsleven verdween de titelbescherming van beëdigd makelaar en taxateur.
Als antwoord op het afschaffen van deze eisen heeft de Federatie in 1996 erkenningsregelingen in het leven geroepen met de daaraan verbonden titel Registertaxateur, enkele jaren later gevolgd door een verdere waarborging van vakbekwaamheid door te kiezen voor invoering van een certificeringsysteem naar Europese normen.
Een systeem dat behalve het vakbekwaamheids - examen een puntensysteem kent voor het op peil houden van de vakbekwaamheid.