• Kosten van een taxatie

Kosten van een taxatie

Indien U overweegt een taxatie te laten verrichten is de gang van zaken in principe als volgt. U kunt vrijblijvend een afspraak maken. Op locatie wordt beoordeeld of het maken van een taxatie zinvol is. Indien dit het geval is wordt een opgave gedaan van de hieraan verbonden kosten. Pas indien dit akkoord is wordt overgegaan tot taxatie; zo niet dan zijn aan deze afspraak geen verdere verplichtingen verbonden.

Voor:
- bepaling van echtheid en waarde van kunst en antiek
- taxaties van kunstverzamelingen
- inboedeltaxaties voor verzekering, verdeling of successie
- schade – expertise na brand of diefstal.