• Frans Boulanger - Taxateur Antiek  en inboedels - Maastricht

Frans Boulanger - Taxateur Antiek en inboedels - Maastricht

F.H.A.M. Boulanger is Registertaxateur voor Kunst, Antiek en Inboedelgoederen en als zodanig gecertificeerd door de

 

Soorten Taxaties

Er zijn verschillende soorten taxaties te onderscheiden, zoals taxatie:
ten behoeve van inboedelverzekering en/of kostbaarhedenverzekering
ten behoeve van verdeling van erfenis
in verband met boedelscheiding of boedeldeling
Aan al deze verschillende soorten taxaties is een aparte waardebepaling verbonden.

 

Waardebepaling

De vervangingswaarde voor een verzekering kan twee keer zo hoog zijn als de veilingwaarde. Om bij een inboedelverzekering of kostbaarhedenverzekering verzekerd te zijn van de vervangingswaarde, moet een taxatierapport zijn opgesteld in de zin van Art. 7 : 960 van het Burgerlijk Wetboek (was vroeger Art. 275 van het Wetboek van Koophandel).

 

Taxatierapport

Een taxatierapport voor verzekering dient periodiek vernieuwd te worden. Gebruikelijk is een termijn van 5 jaar. Bij het aanvragen van een taxatie is het uiteraard nodig om aan te geven met welk doel de taxatie dient te geschieden.